Strategische Personeelsplanning is niet alleen een 'hot topic', maar ook een containerbegrip aan het worden. Meningen over definities, reikwijdte en aanpak lopen uiteen, maar... de discussie zet wel aan het denken. Daarom in deze rubriek 'Opinie' twee experts, reagerend op dezelfde stellingen, en de meningen van bezoekers van de jaarlijkse contactdagen van FWG.
In de kast
Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #2 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact

SPP is denken in termen van onzekerheden.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de mensen in de zorg.

Gezamenlijke werving en selectie binnen een regio staat haaks op het je willen onderscheiden als organisatie.

Werven doe je bij de buren!

Hoe ver kun je nog vooruit kijken in deze tijd?

We zijn samen verantwoordelijk voor het vullen en volhouden van de vijver, maar vissen doet ieder voor zich.

Is het wel zo regisseerbaar?

SPP is door de crisis extra hard nodig.

Het belang van SPP neemt af vanwege een ruimere arbeidsmarkt.

Als HR-professional moet je je toegevoegde waarde bewijzen.

Als het gaat om gezondheid, ligt de regie bij de medewerker zelf.

De urgentie voor SPP wordt vooral op de werkvloer gevoeld.

SPP is 'hyperig', het is niets nieuws.

We hebben een analyse uitgevoerd op ons personeelsbestand en toen bleek dat we helemaal geen vergrijsd bestand hadden!

Als medewerkers stilstaan, heb je over 15 jaar een probleem.

SPP betekent binnen elke organisatie iets anders (maatwerk).

De dynamiek binnen de gehandicaptenzorg is een stuk groter geworden, waardoor SPP hard nodig is.

SPP begint met het in kaart brengen van wat we nu hebben.

SPP staat bij ons op de eerste plaats.

SPP is een tool om ons personeelsbestand in kaart te brengen.

Voor SPP zijn we rond de tafel gegaan met het MT.