•  

 •  

  >

  Lean in de zorg

  In maart 2012 is het boek ‘Lean in de zorg: de praktijk van continu verbeteren’ verschenen. Dit boek is een vervolg op de uitgave ‘Lean denken en doen in de zorg: acht verhalen uit de praktijk’ (2010) en een initiatief van het netwerk Lean in de Zorg.
  Redactie: Marc Rouppe van der Voort en Jos Benders.

  Download Lean in de Zorg.


  In de toyotafabriek is een simpel voorval als het laten vallen van een schroefje voldoende aanleiding om de lopende band te stoppen en de oorzaak te onderzoeken. De teamleider bekijkt het gehele werkproces en bedenkt een passend verbeterproces.

  In het boek Lean in de zorg wordt toegelicht waarom er zoveel aandacht is voor zoiets kleins als een schroefje dat valt. Omdat het namelijk een symptoom kan zijn van een groter onderliggend (technisch) probleem. Op deze manier wordt voorkomen dat problemen groter worden en het werkproces bemoeilijken of laten stagneren.

  >

 •  

  Het verbeterbord

  Het verbeterbord is een belangrijk onderdeel van het werken volgens Lean. Op het verbeterbord vermelden medewerkers waar ze in de uitvoering van hun werk tegenaan lopen. Het gaat om zaken die in de directe invloedsfeer van een team liggen en binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost. De verbeterpunten worden op vaste momenten besproken om gezamenlijk tot concrete actiepunten en een taakverdeling te komen. Zo worden problemen op een snelle en effectieve manier opgelost waarbij de eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en tegelijk het teamwork wordt gestimuleerd.

  Download het verbeterbord >


  ‘Een veel gebruikt instrument
  bij Lean is het verbeterbord.’

  Het ‘lean denken’ in de zorg houdt in dat knelpunten in het zorgproces direct worden geadresseerd en zo snel mogelijk worden verholpen.

  De betrokkenheid van medewerkers is groot. In plaats van het sec uitvoeren van hun takenpakket, gaat het erom dat ze gericht zijn op het beter stroomlijnen van het werkproces. Wanneer een verpleegkundige bijvoorbeeld een bed aantreft zonder schoon beddengoed, zal ze dit direct melden bij de teamleider waarna de teamleider onderzoekt of dit een symptoom is van een groter probleem, bijvoorbeeld een tekort aan schoon beddengoed. Een veel gebruikt instrument hierbij is het verbeterbord. Hiermee wordt overzichtelijk in kaart gebracht waar knelpunten ontstaan, hoe men denkt deze op te lossen en door wie.   

Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #1 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact