•  
  >

  Arie van der Wijst
  Arie van der Wijst is ergotherapeut en installateur. Hij is eigenaar van Op Maat woningaanpassingen, een bedrijf dat bouwtechnische kennis combineert met kennis van ergonomie en van ziektebeelden. Arie is tevens directeur van PasAan, een bedrijf dat woonoplossingen realiseert die erop gericht zijn om zelfstandig te blijven wonen in het eigen sociale netwerk.


  In ons vergrijzende Nederland wordt het maatschappelijke en economische belang van langer zelfstandig wonen steeds urgenter. En dat kan met behulp van domotica: woonzorgtechnologie die het mogelijk maakt dat mensen met beperkingen langer, veiliger en comfortabeler in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

 •    >

  De installatietechnische branche heeft deze ontwikkeling opgepakt en maakt zich sterk voor de inzet van zorginstallateurs: professionals op het snijvlak van zorg, bouw, elektro- en installatietechniek. De zorginstallateur helpt partijen in de gezondheidszorg bij het beschrijven van de benodigde aanpassingen in een woning, zodat een medisch advies ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en optimaal wordt afgestemd op de gebruiker.  

  Snelwijzer Zorg

  De Snelwijzer Zorg stelt installateurs in staat zich in te leven in de wensen van klanten met een beperking. Daardoor kan beter op maat worden geadviseerd. De Snelwijzer geeft tips voor het eerste adviesgesprek met de klant en geeft een overzicht van voorzieningen die klanten met bepaalde beperkingen nodig kunnen hebben.

  download pdf >

  ‘Dure bejaarden kunnen goedkoper..

  Elf miljard euro. Dat is wat de zorg de overheid op jaarbasis kost. Over een kleine twintig jaar zal dat meer dan het dubbele zijn: 25 miljard. Een van de manieren om deze kostenexplosie te verminderen, is het ondersteunen van zelfredzaamheid van cliënten en het faciliteren van langer zelfstandig wonen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er de komende jaren zo’n half miljoen woningen worden aangepast. Dat kan en mag, maar het gebeurt niet. Bouwers en installateurs denken er niet altijd aan en de financiering moet uit teveel verschillende ‘potjes’ komen. Gebaseerd op: FORUM, 04/23.02.12
  download pdf >

Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #1 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact