•  


  Preventie is een belangrijk zorgthema waarbij de samenwerking met andere sectoren voor de hand ligt. Het draait bij preventie namelijk om een fundamentele verandering in het denken, waarbij we ons niet langer focussen op ziekte en zorg, maar op gezondheid en gedrag (leefstijl). En dan komen er automatisch andere partijen in beeld. In de gemeente Rotterdam hebben ze ervaring met het intersectoraal werken aan preventie.

  ‘We beschouwen gezondheid als middel en niet als een doel op zich.’

  Marjolijn Keverling, programmamanager GGD Rotterdam- Rijnmond: ”De gemeente wil met het programma ‘Samen werken aan een goede gezondheid’ ondersteuning bieden aan lage SES-groepen (Sociaal Economische Status) en kiest bewust voor samenwerking met andere sectoren. We beschouwen gezondheid als middel en niet als een doel op zich. Door te werken aan een goede gezondheid wordt deelnemen aan het arbeidsproces makkelijker, werk is het beste medicijn.

  Samen Werken aan een Goede Gezondheid

  In het programma Samen Werken aan een Goede Gezondheid wordt de visie en werkwijze van de gemeente Rotterdam beschreven ten aanzien van gezondheidsverbetering van haar inwoners, met speciale aandacht voor lage SES-groepen. Er wordt gekozen voor een wijk- en actiegerichte aanpak, dichtbij en samen met en door de mensen zelf. Doel is om de gezondheidsachterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in te lopen en voor de langere termijn een groot maatschappelijk rendement te behalen. Kortom: een gezondere en productievere bevolking.

  download pdf

  Innovaties over de sectorgrenzen

  In het rapport ‘Innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020’ (Marktmonitor, 2011) wordt verslag gedaan van onderzoek naar gemeenschappelijke ontwikkelingen binnen vier verschillende sectoren. Te weten: Bouw, Industrie, Techniek en Zorg (BITZ). Uit iedere sector zijn belangrijke ontwikkelconcepten gedestilleerd, waarop de vier sectoren samen aan innovatie kunnen werken. Voor de zorg is preventie zo’n concept. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat de externe gerichtheid van sectoren moet toenemen. Het beter leren spreken van elkaars taal is daarbij een voorwaarde.

  download pdf

  Marjolijn Keverling

  Marjolijn Keverling is programmanager Healthy City bij de Gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam Rijnmond en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Samen Werken aan een Goede Gezondheid.

 •  


  Keverling benadrukt hierbij dat belangen verenigd moeten worden. Er is synergie nodig, zoals bij de samenwerking met de algemene werkgeversvereniging Rotterdam: “De gemeente Rotterdam is gebaat bij gezonde burgers die participeren in de samenleving, ondernemers zijn gebaat bij gezonde werknemers die bijdragen aan het bedrijfsresultaat.”

  ‘Er is synergie nodig.’

  Wat zijn mogelijke beren op de weg? Keverling: “De financiering. Door samen te werken is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk resultaat.” Keverling zegt dat een oplossing mogelijk gelegen is in het focussen op de uitkomsten. Verder is meer aandacht nodig voor het proces van samenwerken. Keverling: “Er zijn meer procesmensen nodig die in staat zijn partijen met elkaar te verbinden rond een gezamenlijk doel, maar tevens ruimte creëren voor ieders (professionele) inbreng.”

  Samen Werken aan een Goede Gezondheid

  In het programma Samen Werken aan een Goede Gezondheid wordt de visie en werkwijze van de gemeente Rotterdam beschreven ten aanzien van gezondheidsverbetering van haar inwoners, met speciale aandacht voor lage SES-groepen. Er wordt gekozen voor een wijk- en actiegerichte aanpak, dichtbij en samen met en door de mensen zelf. Doel is om de gezondheidsachterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in te lopen en voor de langere termijn een groot maatschappelijk rendement te behalen. Kortom: een gezondere en productievere bevolking.

  download pdf

  Innovaties over de sectorgrenzen

  In het rapport ‘Innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020’ (Marktmonitor, 2011) wordt verslag gedaan van onderzoek naar gemeenschappelijke ontwikkelingen binnen vier verschillende sectoren. Te weten: Bouw, Industrie, Techniek en Zorg (BITZ). Uit iedere sector zijn belangrijke ontwikkelconcepten gedestilleerd, waarop de vier sectoren samen aan innovatie kunnen werken. Voor de zorg is preventie zo’n concept. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat de externe gerichtheid van sectoren moet toenemen. Het beter leren spreken van elkaars taal is daarbij een voorwaarde.

  download pdf

Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #1 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact