•  

  Tijdens een bijeenkomst van de provincie Limburg werden zorgpartijen in contact gebracht met het regionale midden- en kleinbedrijf (MKB). Doel was om een top 10 samen te stellen van veel voorkomende knelpunten in de zorgverlening om van daaruit gezamenlijk oplossingen te bedenken. Dit leidde tot het actieprogramma ‘Hygiene Hills’: een samenwerkingsverband tussen het Laurentius Ziekenhuis, Arion Holding BV, Van Houtum BV en Vebego International BV. Heel verschillende partijen, die in hun samenwerking worden ondersteund door het innovatiecentrum CARE2BUSINESS van Syntens.

  CARE2BUSINESS

  CARE2BUSINESS is onderdeel van Syntens innovatiecentrum. Doel: het creëren van allianties tussen ondernemers, zorgpartijen, kennisinstellingen en overheden om een brug te slaan tussen problemen in de zorg en het oplossende vermogen van ondernemers en andere kennisdragers. Willo Eurlings, innovatiemanager bij Syntens, ziet dat het bij succesvol innoveren draait om vertrouwen en het durven delen van wat niet goed gaat. “Succesvolle innovatie komt tot stand door alle partijen er vroegtijdig bij te betrekken. Zodra een probleem of knelpunt wordt vastgesteld, moet samenwerking worden gezocht. Meerdere partijen kunnen een waardevolle input leveren en complementair zijn aan elkaar.”
 •  

  Rond drie onderwerpen (handhygiëne, de bedpan en het ochtendritueel) werd in brainstormsessies geïnventariseerd hoe processen of handelingen slimmer, handiger of efficiënter kunnen. Bij deze bijeenkomsten was de input van zorgmedewerkers steeds het uitgangspunt. De uitkomsten van de brainstormsessies worden op dit moment in concrete projecten gevat.
  Het streven is om te komen tot concrete oplossingen, bijvoorbeeld door productontwikkeling. Het Laurentius ziekenhuis treedt hierbij op als proeftuin. “Een groot voordeel voor mkb’ers die nieuwe producten in de markt willen zetten”, aldus Fabian Groven, product- en researchmanager bij Arion.

  “Het aangaan van samenwerking met een zorgpartij was voor de mkb-partijen nieuw. Het zijn twee werelden die bij elkaar komen”, stelt projectleider Benedict Persoon van Syntens. “Er is veel tijd gaan zitten in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Gaandeweg is commitment ontstaan om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen.”

Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #1 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact