• Met akoestische bewaking worden bewoners, cliënten en patiënten actief ‘uitgeluisterd’.

    Akoestische
    stress-detectie

    In de nachtzorg is akoestische bewaking een belangrijke innovatie. Met akoestische bewaking worden bewoners, cliënten en patiënten actief ‘uitgeluisterd’, om de status van hun welbevinden te monitoren. Het uitluisteren gebeurt met systemen die continu het geluid in verschillende ruimtes meten. Bij overschrijding van een bepaalde geluidsdrempel gaat er een oproep naar het nachtzorgcentrum.

    Het nadeel van de huidige systemen is de veelheid ‘valse meldingen’: geluidsoverschrijdingen die niets te maken hebben met een verandering in de gemoedstoestand van de cliënt.

    Met een nieuwe innovatie, de akoestische stress-detectie, is het mogelijk om emoties zoals agressie en angst te herkennen. Door toepassing van deze technologie kunnen de meeste valse meldingen (soms wel duizenden per nacht in een middelgrote zorginstelling) er uit worden gefilterd. Dat brengt het aantal onnodige (en storende) nachtelijke rondes door zorgpersoneel sterk terug.

Mijn boekenleggers
INHOUD  THEMA DOSSIER  #1 2012
Mijn gegevens
Colofon
Contact